Zpět na stránku Naše služby

Výpočty osvětlení

Přiměřené a správné osvětlení umožňuje lidem účinné a přesné vykonávání zrakových úkolů.

Při trvalém pobytu osob ve vnitřních prostorech by měly být optimálně navrženy okenní otvory pro vyhovující denní osvětlení, které je pro člověka nenahraditelné. Dále je v prostoru posuzováno umělé osvětlení, kde je jeho intenzita závislá na druhu prováděných zrakových činností.

Proč je důležité správně navržené osvětlení v místnosti?

Výpočet osvětlení budete zcela určitě potřebovat při návrhu elektroinstalace v nových objektech nebo při změně využití stávajících prostorů v rámci stavebního povolení při posuzování příslušnou hygienickou stanicí.

Veškeré příslušné výpočty Vám zpracujeme v uceleném dokumentu, který využijete pro správný návrh osvětlovacích soustav ve Vašem prostoru a vyhnete se případných komplikací při kolaudačním řízení.

  • výpočty denního osvětlení (ČSN 73 0580-1) - norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů a budov denním světlem
  • výpočty umělého osvětlení (ČSN EN 12 464-1) - evropská norma stanovuje požadavky pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem
  • výpočty sdruženého osvětlení (ČSN 36 0020-1) - norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob
  • měření umělého osvětlení (ČSN 36 0011-3) - norma platí pro měření umělého osvětlení vnitřních prostorů a doplňuje požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1

    Podívejte se na naše reference, například na elektroinstalaci obchodu HP

Zpět na stránku Naše služby

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím